Aktiivinen kuuntelu – Tehtävä 9

Kehonkieli

Tehtävän tyyppi: Roolileikki

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tavoitteena on tuoda esiin non-verbaalisten toimien merkitys neuvontaprosessissa. Osallistujat keskittyvät kehonkieleen ja siihen, kuinka non-verbaalit eleet voivat vaikuttaa neuvontaprosessiin.

Erityispiirteet: Ryhmätoiminta (roolipeliin tarvitaan vähintään 2 henkilöä ja kolmas tarkkailijaksi)

Kesto: 40 minuuttia