Tietoa hankkeesta

Tulokset

STRENGTh-hankkeessa kehitetään:

1. Työkalupakki sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehittämiseksi. Tuotoksena on raportti nykyisistä menetelmistä sosio-emotionaalisten taitojen kehittämiseksi.
IO1 Report (pdf) >>>

2. Käsikirja uraohjaajien ja ohjaajien sosio-emotionaalisten taitojen koulutustarpeista. Tuotoksena on raportti uraohjaajien sosio-emotionaalisien taitojen koulutustarpeista.
IO2 Handbook summary (suomi) [pdf] >>>

3. Sosio-emotionaalisten taitojen koulutusohjelma uraohjaajille. Hankeverkostomme tuottaa koulutusohjelman, joka sisältää erilaista koulutusmateriaalia ja harjoituksia vähintään neljän sosiaalisen älykkyyden taidon kehittämiseksi. Nämä perustuvat käsikirjaa varten laadittuun tarveanalyysiin.
IO3 Sosioemotionaalisen osaamisen kehittäminen: Koulutusohjelma [pdf]

4. Innovatiivinen verkkoalusta, joka muodostaa paketin opinto- ja uraohjaajille. Alusta mahdollistaa sen käytön erilaisilla laitteilla (esimerkiksi kannettavat tietokoneet ja tabletit). Alustan materiaali on tarjolla kaikilla hanketoimijoiden sekä englannin kielellä.

5. Ohjepaketti (ura)ohjaajille sosiaalisen älykkyyden taitojen kehittämiseksi. Itsearviointiopas on metodologinen opas itsearvioinnin ja henkilökohtaisen sekä ammatillisen kehittymisen helpottamiseksi. Tämä on käytännöllinen “miten toimia” -tyylinen opas, jotta ohjaajat voivat tehdä sosiaalisen älykkyyden taitoihin liittyviä itsearviointeja sekä löytää uusia taitoja, joita tarvitaan heidän toimintansa ja potentiaalinsa hyödyntämiseksi jokapäiväisessä ohjaus- ja neuvontatyössä
IO5 STRENGTh Itsearviointiopas osaamisen kehittämisen tueksi [pdf]

Kohderyhmä

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat uraohjaajat- ja neuvojat sekä ammatinvalinnan ammattilaiset, jotka työskentelevät koulutuksen ja työllistämisen aloilla, julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Nämä ohjauksen ammattilaiset ovat hankkeen suoria edunsaajia, sillä heitä tuetaan uuden osaamisen ja sosiaalisen älykkyyden taitojen hankkimisessa, jotta he voivat tarjota tehokkaampia ja laadukkaampia uraohjaus- ja neuvontapalveluja asiakkailleen.

Hankkeen osallistujat ovat pääasiassa ohjaajia ja heidän esihenkilöitään (700 henkilöä) sekä 200 muuta uraohjauksen ja -neuvonnan asiantuntijaa ja sidosryhmiin kuuluvaa.

Noin 900 ihmistä osallistuu suoraan ja 4000 epäsuorasti STRENGTh-hankkeen toimintaan.


Keskeiset käsitteet

1. Työkalupakki sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehittämiseksi. Tuotoksena on raportti nykyisistä menetelmistä sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehittämiseksi

2. Käsikirja uraohjaajien ja ohjaajien sosio-emotionaalisten taitojen koulutustarpeista. Tuotoksena on raportti uraohjaajien sosio-emotionaalisien taitojen koulutustarpeista.

Termiselvitykset löytyvät sosio-emotionaalisten taitojen kehittämisen työkalupakista sekä uraohjaajien sosio-emotionaalisten taitojen koulutustarpeista laadittavasta käsikirjasta, jota hallinnoivat Peter Weber ja Rebeca Garcia, HDBA):sta. Näitä käsitteitä käytetään hankkeen eri toiminnoissa.