Hankeorganisaatiot

Koordinaattori

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educatională (CMBRAE/ România)

Centrul Municipiului București de Resurse ja Asistență Educatională (CMBRAE / Romania) on julkinen oppilaitos, joka tarjoaa kouluneuvontapalveluja Bukarestissa, Romanian pääkaupungissa.

Bukarestin kunnallinen resurssikeskus (CMBRAE) on Romanian opetusministeriön alainen oppilaitos, jossa on yli 200 työntekijää, kouluneuvojia, jotka vastaavat opiskelijoista, opettajista sekä vanhempien neuvonnasta. CMBRAEn toimet keskittyvät useille osa-alueille: koulun keskeyttämisen ja muiden haasteiden ehkäisy, terveellisten elämäntapojen ja hyvinvoinnin edistäminen, kiinnostuksen kohteiden, asenteiden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittäminen, uraneuvonnan päätöksentekotaidot, kulttuurienväliset lähestymistavat; opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien henkilökohtainen kehittyminen, kumppanuuden kehittäminen koulun, perheen ja yhteisön välillä, koulutusohjelmien ja -projektien kehittäminen sekä opettajien koulutuksellisten toimien kehittäminen.

Hankepartnerit

ISON Psychometrica (Kreikka)

ISON Psychometrica perustettiin vuonna 1991 ensimmäisenä soveltavan psykologian palveluja tarjoavana yrityksenä Kreikassa. Se on erikoistunut: tiimi- ja yksilökäyttäytymisen ja suorituskyvyn diagnostiikkatyökalujen rakentamiseen, validointiin, standardointiin, automatisointiin, julkaisemiseen ja tiimi- ja yksilökäyttäytymisen ja suorituskyvyn diagnostisiin välineisiin. Painotus on psykometrisissä testeissä sekä nuorten, opiskelijoiden, työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevien sekä aikuisten työttömien uraohjauksessa. ISON järjestää koulutuksia, mukaan lukien pehmeiden taitojen kehittäminen ja yrittäjyys sekä osallistuu Euroopan komission rahoittamiin ohjelmiin, joilla pyritään parantamaan työllistettävyyttä ja sosiaalista osallisuutta.


Hochschule der Bunderagentur für Arbeit (Saksa)

Hochschule der Bunderagentur für Arbeit (HdBA) on Saksan valtion hyväksymä ammattikorkeakoulu. Sen perusti vuonna 2006 Federal Employment Agency, joka on Saksan suurin työmarkkinapalvelujen tarjoaja. Ammattikorkeakoulu-kurssien ja tutkintojen lisäksi HdBA keskittyy kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Lisäksi HdBA tarjoaa täydennyskoulutusta liittovaltion työvoimatoimiston työntekijöille sekä muille sidosryhmille työmarkkinoilla, ammatillisessa koulutuksessa ja uraohjauksessa


Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Edu -tutkimusyksikkö (Suomi)

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on monialainen ja työelämälähtöinen korkeakoulu, jossa on 27 amk-tutkintokoulutusta, 10 ylempää amk-tutkintokoulutusta sekä ammatillinen opettajakorkeakoulu.

HAMKissa voi opiskella korkeakoulututkinnon biotalous-, hyvinvointi- ja teknologiaosaamisen sekä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksiköissä tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Lisäksi HAMK tarjoaa osaamista syventävää täydennys- ja jatkokoulutusta.

HAMK Edu -tutkimusyksikkö tuottaa työelämälähtöisiä tutkimus-, kehittämis-, arviointi- ja ennakointihankkeita. Se edistää tutkimuspohjaisten taitojen kehittämistä ja hallintaa yksilön, tiimin ja yhteisön tasolla. Kehitystavoitteena on, että jokaisella yksilöllä ja yhteisöllä on mahdollisuus kehittyä parhaansa mukaan hyödyntämällä vahvuuksiaan. HAMK Edu -tutkimusyksikön painopistealueita ovat tulevaisuuden ammatillinen osaaminen, huippuosaaminen, uraneuvonta ja elinikäinen oppiminen, opettajien koulutus, hallinnon ja johtamisen osaaminen sekä uudet oppimisratkaisut ja digitaalinen osaaminen.


Studio risorse S.r.l. (Italia)

Vuonna 1998 perustettu Studio Risorse S.r.l. toimii ammatillisen koulutuksen sekä organisaatio- ja yrityskonsultoinnin alalla. Jatkuva kehittyminen ja asiakaslähtöisyys ovat toiminnan keskiössä. Yhtiön tavoitteena on vastata yritysten, työmarkkinoille pyrkivien sekä työttömien nuorten, naisten ja muiden työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien tarpeisiin. Henkilöstöllä on useiden vuosien kokemus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemien hankkeiden hallinnoinnista, ja heillä on myös paljon osaamista ammatillisesta koulutuksesta ja yrityskonsultoinnista.

Studio Risorsen pitää integroitua ja tasapainoista projektikehitystä olennaisena välineenä alueen kasvun ja kehityksen varmistamisessa. Kun tavoitteena on verrata, vaihtaa ja kokeilla uusia metodologisia, organisatoorisia, koulutuksellisia ja kansainvälistymisen malleja on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien edistäminen väline alueiden väliseen ja / tai valtioiden väliseen yhteistyöhön perustuvien hankkeiden tukemisessa ja toteuttamisessa, verkostojen perustamisessa ja niihin osallistumisessa alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla.


Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), (Romania)

Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) on opetus- ja tutkimusministeriön alaisuudessa toimivan keskushallinnon erityisrakenne, jolla on vastuualoja koulutuspolitiikassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskus on perustettu 2020 ottamalla Kasvatustieteiden instituutin ja Kansallisen arviointi- ja tutkintakeskuksen toiminnan ja rakenteen.

Keskus isännöi Romanian Euroguidance- ja eTwinning-verkostoja ja sen henkilökunta on ollut mukana monissa Erasmus+ -hankkeissa eri aloilla, mukaan lukien ohjaus ja neuvonta. Sen tehtävänä on aktiivisesti edistää koulutuksen innovaatioita tarjoamalla metodologista tukea kouluille, opettajille, vanhemmille ja päättäjille.


Uniao das Freguesias de Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim (Portugali)
The União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme)

Valbom e Jovim on yksi kuudesta Gondomarin kunnan seutukunnasta. Sen asukasluku on noin 50 000 ja se on yksi Porton kaupunkiseudun kuudestatoista kunnasta Pohjois-Portugalissa.

Julkisena organisaationa laitoksella on monia hallituksen asettamia osaamisalueita, ja se on kehittänyt monia hankkeita, jotka liittyvät yrittäjyyteen, työllisyyteen, koulutukseen, non-formaaliin koulutukseen kaikille kansalaisille – lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Myös sosiaalinen osallisuus, aktiivinen ikääntyminen, epäedullisessa asemassa olevat ihmiset, useat paikalliset ja kansalliset vapaaehtoishankkeet, kulttuuriin, urheiluun, ympäristöön ja kiertotalouteen liittyviä hankkeet ovat muun muassa sen toimintaa.


Foundation of the Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE Foundation) (Alankomaat)

NICE on vuonna 2009 perustettu avoin eurooppalainen verkosto uraohjausta ja -neuvontaa ammatikseen harjoittavien henkilöiden akateemiselle koulutukselle. Kaikki eurooppalaiset ja naapurimaiden akateemisen koulutuksen tarjoajat on kutsuttu liittymään NICE-yhteisöön. NICE: n avoimeen epäviralliseen verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 50 korkeakoulun edustajia yli 30 Euroopan maasta, jotka tarjoavat uraneuvontaan ja -neuvontaan liittyviä kursseja. Vuodesta 2017 lähtien NICE on järjestetty NICE-säätiön kautta. Vuodesta 2018 lähtien säätiö on järjestänyt vuosittaisia NICE-akatemioita verkostoitumis- ja koulutustarjoumina ura-asiantuntijoille.