Aktiivinen kuuntelu – Tehtävä 5

Sanatarkkakuuntelu

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen harjoitus

Oppimistavoitteet: Osallistujien odotetaan oppivan kuuntelemaan toisen puheesta jokainen sana. Heidän on kuunneltava niin, että kaikki puhujan antama tieto on kuulijan saatavilla juuri sellaisena kuin se on, ilman olettamuksia. Tämä harjoitus auttaa osallistujaa olemaan tarkkana muita kuunnellessaan.

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä (parityöskentely)

Kesto: 45 minuuttia