Osa 5: Yhteistyö

Lyhyt kuvaus

Tavoitteena on lisätä osallistujien kykyä hoitaa suhteita tehokkaasti. Yhteistyövalmennuksella edistetään opiskelijoiden kykyä rakentaa ja hoitaa ihmissuhteita, antaa ja ottaa vastaan apua sekä solmia yhteistyösopimuksia. Konfliktinratkaisu- ja neuvotteluvalmennuksen tulee tukea osallistujia ratkaisemaan väärinkäsityksiä, arvo- ja resurssiristiriitoja rakentavasti. Vaikuttamisvalmennuksen tulee edistää oppijan ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja arvoistaan ja tukea heitä muiden suostuttelussa.

Oppimistavoitteet

Jakson lopussa ohjauksen ammattilaiset:

  • ymmärtävät kokonaisvaltaisesti, mitä yhteistyö tarkoittaa ja mitä muita lähikäsitteitä on;
  • ymmärtävät yhteistyötaitojen tärkeyden uraohjauksessa;
  • oppivat, mitkä teoreettiset lähestymistavat voivat edistää yhteistyötaitojen kehittymistä;
  • ovat vahvistaneet heidän kykyään hallita tehokkaasti suhteitaan asiakkaisiinsa;
  • osaavat ”levittää tunnetta”, että tavoite on yhteinen kaikille tiimin jäsenille, että he ovat osa kokonaisuutta, joka lisää tyytyväisyyttä tiimin sisäisissä suhteissa, jaetun moraalin, sääntöjen ja arvojen kanssa;
  • parantavat ja kehittävät konfliktien ratkaisu- ja neuvottelutaitoja, jotka auttavat hallitsemaan ihmissuhteita oikein ja tunnistamaan konfliktien ja väärinkäsitysten lähteet, jotta niitä voidaan käsitellä kokonaisvaltaisesti, jotta asiakkaat voivat päästä yli vaikeasta tilanteesta, johon he ovat joutuneet, hallita tunteitaan ja saavuttaa tavoitteensa.