Osa 2: Tunteiden säätely

Lyhyt kuvaus

Tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ja tietoisuutta omista ja toisten tunteista sekä auttaa heitä hallitsemaan omia tunteitaan paremmin. Toisaalta osallistujia valmennetaan ymmärtämään tunteita, niiden arvoa ja luonnetta ja toisaalta he parantavat emotionaalista itsetietoisuuttaan. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on edistää emotionaalista itsehillintää, kuinka omia tunteita säätelemällä ja ohjaamalla voi vaikuttaa itsensä motivointiin, tavoitteiden saavuttamiseen ja stressin käsittelyyn, hallitsemaan tai ohjaamaan omia tunteitaan ja impulssejaan sekä selviytymään takaiskuista ja esteistä.

Oppimistavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa uraohjauksen ammattilaisia:

  • ymmärtämään tunteiden hallinnan ja sen lähikäsitteiden tärkeys uraohjaus- ja neuvontapalveluissa;
  • oppimaan ohjaajan tunnesäätelyä edistäviä teoreettisia lähestymistapoja
  • parantamaan keskinäistä vuorovaikutusta ja ohjaamaan keskustelua muiden tunteet ja tunteet huomioiden;
  • keskittymään ymmärtämään, miltä toisesta henkilöstä tuntuu ja miksi hän tuntee niin, myös negatiivisten tunteiden rakentava käsittely;
  • harjoittamaan emotionaalista itsehillintää ja itsetietoisuutta.