Aktiivinen kuuntelu – Tehtävä 7

Motivoivat haastattelukysymykset

Tehtävän tyyppi: Roolileikki

Oppimistavoitteet: Tämän parafrasointiharjoituksen tarkoituksena ei ole vain muotoilla sanottua onnistuneesti uudelleen, vaan myös motivoida asiakasta lisää paljastamaan, mikä häntä vaivaa ja mitkä ovat hänen tunteensa tähän asiaan liittyen. Rohkaisemalla asiakasta puhumaan, häntä autetaan tekemään tietoinen päätös siitä, mikä toiminta tai toimintasuunnitelma sopii hänelle parhaiten, sekä ratkaisemaan mahdollisia dilemmoja tai hankalia päätöksiä.

Erityispiirteet: Tehtävän voi tehdä yksin, mutta se toimii paremmin paritehtävänä.

Kesto: 45 minuuttia

Tarvittavat materiaalit: 10 väittämää