Aktiivinen kuuntelu – Tehtävä 2

Selventävät vs. tutkivat kysymykset

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen harjoitus

Oppimistavoitteet: Tämän harjoituksen tarkoituksena on saada harjoittajat huomaamaan ero tutkivien ja selventävien kysymysten välillä ja näkemään käytännössä, kuinka nämä kysymykset rohkaisevat asiakasta puhumaan tapahtumista ja tunteista, joita hänen ei olisi muuten helppo ilmaista. Näiden avulla asiakas pystyy määrittelemään ongelmien syyt ja löytämään niihin ratkaisuja, koska hänet saatetaan pohtimaan syvällisesti vaikeita asioita tarkemmin ja selkeämmin.

Erityispiirteet: Tehtävän voi tehdä yksin, mutta se toimii paremmin ryhmässä. Osallistujat voivat luokitella kysymystyypit yksin tai pienryhmissä ja palata sitten isoon ryhmään pohtimaan kokemuksiaan tehtävästä.

Kesto: 30 minuuttia

Tarvittava materiaali: Kysymyslista (linkki)