Aktiivinen kuuntelu – Tehtävä 6

Dilemman uudelleenmuotoilu

Tehtävän tyyppi: Roolileikki

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tarkoituksena on tuoda ohjaajille taitoja reflektoida tehokkaasti asiakkaan dilemmaa mahdollisimman selkeästi ja avoimesti. Tämän tekniikan avulla asiakas voi punnita kunkin vaihtoehdon etuja ja haittoja ennen päätöksentekoa, ajattelemalla mahdollisia tuloksia loogisella ja tietoisella tavalla. Näin asiakas tuntee hallitsevansa tilanteen paljon paremmin.

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä (parityöskentely)

Kesto: 30 minuuttia

Tarvittava materiaali: 6 väittämää