Aktiivinen kuuntelu – Tehtävä 3

Roolileikkiä kysymyksin, pohdinnoin ja parafraasein

Tehtävän tyyppi: Roolileikki

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tarkoituksena on auttaa osallistujia käyttämään selventäviä ja avoimia kysymyksiä ohjaustilanteissa todellisten tapauskuvausten kautta. Osallistujat kokevat omakohtaisesti, mikä vaikutus edellä mainitulla on neuvontaprosessissa ja huomaavat sen vaikeudet. He myös oppivat reflektoimaan ja parafrasoimaan tehokkaasti, koska he saavat palautetta muilta osallistujilta.

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä (parityöskentely)

Kesto: 45 minuuttia

Tarvittava materiaali: 4 lausuntoa