Osa 4: Aktiivinen kuuntelu

Määritelmä

Aktiivinen kuuntelu tarkoittaa kykyä keskittyä täysin puhujaan, ymmärtää hänen viestinsä ja vastata harkiten. Toisin kuin passiivinen kuuntelu, jolla tarkoitetaan sitä, että kuulet puhujan, mutta et muista hänen viestiään. Aktiivinen kuuntelu on erittäin tärkeää ihmisten välisen viestinnän taito, joka takaa, että pystyt kohtaamaan, osallistumaan ja myöhemmin palauttamaan mieleen yksityiskohtia ilman, että tietoja pitää toistaa. Aktiivisessa kuuntelussa on kyse hyvien suhteiden rakentamisesta, ymmärtämisestä ja luottamuksesta.

Kuuntelutaidot eivät vain viittaa vain kuuloon perustuville huomioille; ne sisältävät myös havaintoja asiakkaan ulkomuodosta ja käyttäytymisestä.

Aktiivinen kuuntelu on ollut kuvattu monivaiheisena prosessina, johon sisältyy empaattinen kommentointi, sopivien kysymysten kysyminen sekä sanotun uudelleen muotoilu ja yhteen vetäminen ymmärtämisen varmistamiseksi (Cramer, 1998; Gordon, 2003; Turnbull & Turnbull, 1990).
Aktiivinen kuuntelu viittaa toisaalta taitoon kuunnella ja keskittyä ihmisiin myötätuntoisesti, tuomitsemattomalla tavalla, joka mahdollistaa muiden reflektoida ideoita ja tunteita avoimesti, ja toisaalta siihen liittyy tarkkaavaisuus.