Osa 1. Empatia

Lyhyt kuvaus

Tämän osion tarkoituksena on perehdyttää sinut teoreettisiin perustietoihin ja metodologiaan empatiataitojen (affektiivinen empatia ja näkökulman ottaminen) kehittämiseen. Samalla se korostaa tarvetta soveltaa empatiataitoja päivittäisessä ohjaustyössäsi, jotta voit tarjota asiakkaillesi laadukkaita uraohjauspalveluita.

Oppimistavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa ohjaajia kehittämään:

  • kykyä edistää keskinäistä kontaktia ja keskustelua toisen emootiot ja tunteet huomioiden;
  • kykyä osoittaa ymmärrystä muiden ihmisten mielipiteestä ja tunteista ja hyväksyä toisten sellaisina kuin he ovat;
  • osaamista ymmärtää muiden ihmisten merkityksellistä lausumatonta tietoa, tunteita ja tarpeita;
  • kykyä luoda hyvä keskusteluilmapiiri huomion, avoimuuden ja kunnioituksen avulla;
  • kykyä keskittyä ymmärtämään, miltä henkilöstä tuntuu ja miksi hän tuntee niin;
  • empatiataitojen soveltamista päivittäisessä ohjaustyössä ohjattaviensa tukemiseksi.