Osa 3: Monimuotoisuus

Lyhyt kuvaus

Tavoitteena on lisätä osallistujien kiinnostusta kaikenlaisista ihmisistä, avoimuutta erilaisille arvoille ja kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Yhtenä tavoitteena on lisätä osallistujien suvaitsevaisuutta eli kykyä ymmärtää ja hyväksyä toisten erilaisia näkökulmia, arvoja ja elämäntapoja. Tavoitteena on myös lisätä osallistujien monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä osaamista, jotta he ymmärtävät kulttuurin, iän, sukupuolen, uskonnon ja yhteiskuntaluokan vaikutuksia identiteettiin, tarpeisiin ja tunteisiin sekä voivat toimia paremmin yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Kaiken kaikkiaan osio antaa ohjauksen ammattilaisille mahdollisuuden tuntea kiinnittymistä ja huolenpitoa kaikenlaisia ihmisiä kohtaan.

Oppimistavoitteet

Valmennuksen tarkoituksena on auttaa ohjauksen ammattilaisia:

  • ymmärtämään, kuinka ihmiset voivat olla erilaisia ajattelu- ja toimintatavoiltaan tai heillä voi olla erilaisia uskomuksia, tunteita ja arvoja;
  • osoittamaan avoimuutta asiakkaidensa uusille näkökulmille ja monimuotoisuudelle;
  • toimimaan vuorovaikutuksessa kunnioittavasti ja asianmukaisesti eritaustaisten asiakkaiden kanssa;
  • tunnistamaan ja pohtimaan kriittisesti omia ennakkoasenteitaan (tietoisia ja tiedostamattomia) ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, kulttuuritaustaan jne.;
  • pohtimaan ja ymmärtämään monimuotoisuuden vaikutusta henkilökohtaisessa ja ammatillisessa ympäristössään;
  • hyväksymään yksilöiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia;
  • olemaan monimuotoisuutta tunteva ja suvaitsevainen jokapäiväisessä ohjaustyössään tukeakseen ohjattaviaan.