Monimuotoisuus – Tehtävä 5

Yksittäinen tarina

Aktiviteetin tyyppi: Kokeellinen – itsetuntemus

Oppimistavoitteet: Osallistujat oppivat ymmärtämään, kuinka muodostamme käsityksiä ja miten nämä käsitykset johtavat stereotypioihin. Heille esitetään yksittäisten tarinoiden vaikutus ihmisiin ja kuinka nämä tarinat vääristävät totuutta.

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä

Kesto: 30 minuuttia (20min video ja 10min keskustelu)

Tarvittava materiaali: YouTube-video

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg