Monimuotoisuus – Tehtävä 6

Kävele heidän kengissään…

Toiminnan tyyppi/menetelmä: Kokeellinen – Kognitiivinen menetelmä (Perspektiivin ottaminen)

Oppimistavoite: Tämän tehtävän avulla osallistujat oppivat näkemään tilanteita muista näkökulmista, jotta he ymmärtäisivät, kuinka moninaisiksi ihmiset voivat tuntea olonsa, kuinka he ovat huolissaan omasta epäonnestaan ja identifioivat itseään kokemuksiinsa perustuen. Tämän seurauksena moninaisuuden hallinnan taidot kasvavat.

Erityispiirteet: Tehtävän voi tehdä yksin, mutta se toimii paremmin ryhmässä. Osallistujat, yksin tai pienryhmissä, kirjaavat ylös haasteet, joita tehtävässä mainitut ryhmät kohtaavat ja palaavat sitten isoon ryhmään pohtimaan kokemuksiaan.

Kesto: 1 tunti

Tarvittava materiaali: “Kohderyhmälistaus”