Monimuotoisuus – Tehtävä 2

Etuoikeuden ymmärtäminen A

Tehtävän tyyppi/menetelmä: Kognitiivinen menetelmä – (itse-)tietoisuus

Oppimistavoite: Osallistuja pystyy tunnistamaan ja ymmärtämään kulttuurin, iän, sukupuolen, uskonnon ja yhteiskuntaluokan vaikutuksen identiteettiin, tarpeisiin ja tunteisiin jonkun elämässä ja kuinka niistä voi olla hyötyä tai haittaa tietyssä ajassa tai paikassa.
Etuoikeus on avaintekijä sortojärjestelmien jatkumisessa; “oikeus, palvelus tai koskemattomuus, joka myönnetään yhdelle yksilölle tai ryhmälle ja evätään toiselta.”

Erityispiirteet: Yksilötehtävä, mutta voidaan toteuttaa myös ryhmässä reflektoiden. Oppijat voivat käydä läpi etuoikeusväittämät yksin ja palata sitten yhteen ryhmään pohtimaan kokemuksiaan tehtävästä.

Kesto: 1 tunti

Tarvittava materiaali: “Etuoikeusväittämät” (Kyselylomake ja pdf tulostettavaksi)