Monimuotoisuus – Tehtävä 3

Etuoikeuden ymmärtäminen B

Tehtävän tyyppi/menetelmä: Kognitiivinen menetelmä – tietoisuus

Oppimistavoite: Osallistuja pystyy tunnistamaan ja ymmärtämään kulttuurin, iän, sukupuolen, uskonnon ja yhteiskuntaluokan vaikutuksen identiteettiin, tarpeisiin ja tunteisiin jonkun elämässä ja kuinka niistä voi olla hyötyä tai haittaa tietyssä ajassa tai paikassa.
Etuoikeus on avaintekijä sortojärjestelmien jatkumisessa; “oikeus, palvelus tai koskemattomuus, joka myönnetään yhdelle yksilölle tai ryhmälle ja evätään toiselta.”

Erityispiirteet: Yksilö- tai ryhmätehtävä, mutta reflektio-osuus toteutetaan ryhmässä. Oppijat voivat käydä läpi etuoikeusväittämät ja laittamalla ne annettuihin luokkiin yksin tai pareittain ja palata sitten yhteen ryhmään pohtimaan kokemuksiaan tehtävästä.

Kesto: 30 minuuttia

Tarvittava materiaali: “Etuoikeusväittämät” ja luokat