Monimuotoisuus – Tehtävä 1

Toleranssin tunnistaminen / Kuinka mukavaksi oloni tunnen?

Tehtävän tyyppi/menetelmä: Itsetietoisuus

Oppimistavoite: Kuten tiedetään, itsetutkiskelu ja itsetietoisuus ovat ensimmäisiä askelia moninaisuus- ja kulttuurisensitiivisyyden kehittämisessä ja saavuttamisessa. Tämän tehtävän kautta osallistuja pystyy tunnistamaan oman ajattelutapansa ja syvärakenteensa erilaisia ihmisiä, näkökulmia ja elämäntapoja kohtaan lähtökohtana moninaisuuden hallinnan taitojen kehittämiselle. Tunnistaen oman ennakkoasenteensa, henkilö voi työskennellä itsensä kanssa tullakseen sensitiivisemmäksi ja avoimemmaksi erilaisille ihmisille.

Erityispiirteet: Yksilötehtävä, mutta voidaan toteuttaa myös ryhmässä reflektoiden. Oppijat voivat täyttää kyselyn yksin ja palata sitten yhteen ryhmään pohtimaan kokemuksiaan tehtävästä.

Kesto: 1 tunti

Tarvittava materiaali: “Kuinka mukavaksi oloni tunnen” -kyselylomake