Ενεργός Ακρόαση – Δραστηριότητα 7

Ερωτήσεις διερεύνησης μέσα από παράφραση

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση παράφρασης δεν αποσκοπεί μόνο στην επιτυχή αναδιατύπωση των όσων λέγονται, αλλά και στην παρακίνηση του πελάτη να προχωρήσει σε περαιτέρω αποκαλύψεις σχετικά με το τι τον/την απασχολεί και τα συναισθήματά του/της σχετικά με αυτό το θέμα. Ενθαρρύνοντας τον πελάτη να μιλήσει, βοηθιέται να λάβει μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το ποια δράση ή σχέδιο ενεργειών του/της ταιριάζει καλύτερα και να λύσει τυχόν διλήμματα ή θέματα αναποφασιστικότητας που μπορεί να έχει.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά δουλεύει καλύτερα σε ομάδες.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Εργαλεία που χρειάζονται: Ο κατάλογος με τις 10 δηλώσεις