Ενεργός Ακρόαση – Δραστηριότητα 1

Μελέτη περίπτωσης: Haldi ο αιτών άσυλο

Τύπος δραστηριότητας: Μελέτη περίπτωσης- Παιχνίδι ρόλου

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενου να κάνουν παράφραση σε αυτό που τους λένε λεπτομερώς, έτσι ώστε ο πελάτης τους να έχει την ευκαιρία να ακούσει τον εαυτό του να εκφράζει τα προβλήματά του/της και τα συναισθήματα που σχετίζονται με αυτά. Βοηθά επίσης τους συμβούλους να κάνουν περίληψη αποτελεσματικά. Έχοντας την ευκαιρία να παίξουν και τους δύο ρόλους και να συγκρίνουν την εμπειρία τους, οι σύμβουλοι μπορούν να δουν από μόνοι τους πώς η ενεργός ακρόαση μπορεί να ωφελήσει τη συμβουλευτική.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (3 ή περισσότερα άτομα)

Διάρκεια: 1 ώρα

Εργαλεία που χρειάζονται: Σενάριο & Ερωτήσεις για συζήτηση