Ενεργός Ακρόαση – Δραστηριότητα 6

Αναδιατύπωση του διλήμματος

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλου

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να εξοπλίσει τον εκπαιδευόμενο με τη δεξιότητα να αντανακλά αποτελεσματικά το δίλημμα του πελάτη του όσο πιο καθαρά και όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στον πελάτη να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής πριν λάβει την απόφασή του/της, σκεπτόμενος/η τα πιθανά αποτελέσματα με λογικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης αισθάνεται πολύ περισσότερο ότι έχει την κατάσταση υπό τον έλεγχό του.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα ( 2 άτομα- εργασία σε ζευγάρια)

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία που χρειάζονται: Οι 6 δηλώσεις