Ενότητα 3: Διαφορετικότητα

Σύντομη περιγραφή

Στόχος της ενότητας είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για όλους τους ανθρώπους, να γίνουν περισσότερο ανοιχτοί διαφορετικές αξίες και να μπορούν να συνεργάζονται με διαφορετικούς ανθρώπους. Ένας πρώτος στόχος θα είναι να αυξηθεί η ανοχή των συμμετεχόντων, δηλαδή η ικανότητά τους να κατανοούν και να αποδέχονται τις διαφορετικές οπτικές, αξίες και τρόπους ζωής των άλλων. Ένας άλλος στόχος θα είναι να αυξηθεί η διαφορετικότητα και η διαπολιτισμική ικανότητα των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την επιρροή του πολιτισμού, της ηλικίας, του φύλου, της θρησκείας και της κοινωνικής τάξης στην ταυτότητα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα των ανθρώπων και τα δικά τους, και να συνεργαστούν καλύτερα με διαφορετικούς ανθρώπους. Σε γενικές γραμμές αυτή η ενότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμβούλους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και δέσμευση απέναντι σε κάθε είδους πολίτες.

Μαθησιακοί στόχοι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμβούλους να μπορούν να:

  • Κατανοούν πώς διαφέρουν τα άτομα ως προς τον τρόπο που σκέφτονται, συμπεριφέρονται ή ως προς τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τις αξίες τους,
  • Είναι ανοιχτοί σε νέες προοπτικές και στη διαφορετικότητα των πελατών τους
  • Αλληλεπιδρούν με σεβασμό και τον κατάλληλο τρόπο απέναντι σε πελάτες από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
  • Αναγνωρίζουν και να αναθεωρούν κριτικά τις δικές τους προκαταλήψεις (συνειδητές και ασυνείδητες) αναφορικά με την ηλικία, το φύλο, τις ικανότητες, το πολιτισμικό υπόβαθρο, κτλ.,
  • Σκέφτονται και να κατανοούν την επίδραση της διαφορετικότητας στον προσωπικό και επαγγελματικό τους περίγυρο
  • Αποδέχονται ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα άτομα
  • Είναι ανεκτικοί στη διαφορετικότητα στην καθημερινή τους πρακτική, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους