Ενεργός Ακρόαση – Δραστηριότητα 5

Ακρόαση λέξη προς λέξη

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική δραστηριότητα

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να μάθουν να ακούν κάθε λέξη της ομιλίας του άλλου. Πρέπει να ακούσουν με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον ομιλητή να είναι διαθέσιμες στον ακροατή όπως ακριβώς είναι, χωρίς υποθέσεις. Αυτή η άσκηση βοηθά τον εκπαιδευόμενο να είναι ακριβής όταν ακούει τους άλλους.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (εργασία σε ζευγάρια)

Διάρκεια: 45 λεπτά