Ενεργός Ακρόαση – Δραστηριότητα 2

Ερωτήσεις επεξήγησης έναντι ερωτήσεων διερεύνησης

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική δραστηριότητα

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να κάνει τους συμμετέχοντες να δουν τη διαφορά μεταξύ ερωτήσεων διερεύνησης και διευκρίνισης και να δουν στην πράξη πώς αυτές οι ερωτήσεις λειτουργούν ως κίνητρα για τον πελάτη να μιλήσει για γεγονότα και συναισθήματα που ένα άτομο δεν θα αισθανόταν άνετα να εκφράσει. Με αυτές τις ερωτήσεις πελάτης καθίσταται ικανός να προσδιορίσει τις αιτίες ενός προβλήματος και να βρει λύσεις σε αυτό ή να λύσει ένα δίλημμα ζωής, καθώς είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται βαθιά για τα δύσκολα ζητήματα που τον απασχολούν.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά είναι περισσότερο αποτελεσματική αν γίνει σε ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τις ερωτήσεις μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν όλοι μαζί τις απόψεις τους.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία που χρειάζονται: Ο κατάλογος με τις ερωτήσεις