Ενεργός Ακρόαση – Δραστηριότητα 8

Ο σύμβουλος που αποπροσανατολίζει

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να φέρει στην επιφάνεια κοινά λάθη που μπορεί να κάνει ένας σύμβουλος καθώς ακούει την ιστορία ζωής του πελάτη του σε μια συνεδρία. Δείχνει επίσης πώς αυτά τα λάθη επηρεάζουν τη στάση του πελάτη, τα συναισθήματά του και τη σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (τουλάχιστον 3 άτομα – ένας σύμβουλος, ένας πελάτης και ένας συντονιστής)

Διάρκεια: 40 λεπτά