Ενότητα 2: Διαχείριση συναισθημάτων

Σύντομη περιγραφή

Στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη από την πλευρά των συμμετεχόντων της κατανόησης και της επίγνωσης των συναισθημάτων τους, αλλά και των άλλων ατόμων και η υποστήριξή τους στη διαχείριση των συναισθημάτων που βιώνουν. Από τη μία, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν να κατανοούν τα συναισθήματα, την αξία και τη φύση τους και από την άλλη θα μάθουν να βελτιώνουν την συναισθηματική τους αυτό – επίγνωση. Τέλος, η ενότητα αποσκοπεί στην προώθηση του συναισθηματικού αυτό-ελέγχου, του τρόπου να διαχειριζόμαστε και να επηρεάζουμε τα συναισθήματά μας και να κινητοποιούμαστε, να διαχειριζόμαστε το άγχος μας, να ελέγχουμε και να επανακατευθύνουμε τα συναισθήματα των άλλων και τις παρορμήσεις τους, καθώς και του τρόπου να επιμένουμε παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες.

Μαθησιακοί στόχοι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμβούλους να:

  • Αντιληφθούν την σημασία της διαχείρισης συναισθημάτων και των εννοιών που περιλαμβάνει στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
  • Γνωρίσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις που μπορεί να συνεισφέρουν στη συναισθηματική διαχείρισή τους
  • Είναι σε θέση να διευκολύνουν την αμοιβαία επαφή και συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα των άλλων
  • Να μπορούν να εστιάσουν στην κατανόηση του πώς νιώθει ένα άτομο και γιατί νιώθει έτσι, και να μπορούν επίσης να διαχειριστούν αρνητικά συναισθήματα με έναν εποικοδομητικό τρόπο
  • Να είναι σε θέση να επιδεικνύουν συναισθηματικό αυτοέλεγχο και αυτό- επίγνωση.