Ενεργός Ακρόαση – Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να αναστοχαστείτε πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας και να αξιολογήσετε πόσο καλά έχετε κατανοήσει τις βασικές έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο (5 ερωτήσεις ανά ενότητα)