Ενεργός Ακρόαση – Δραστηριότητα 3

Παιχνίδι ρόλου με χρήση ερωτήσεων, αντανάκλασης και παράφρασης

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλου

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμβούλους να χρησιμοποιήσουν διευκρινιστικές και ανοιχτές ερωτήσεις στη συμβουλευτική διαδικασία σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Οι συμμετέχοντες μ’ αυτόν τον τρόπο βιώνουν από πρώτο χέρι τι αντίκτυπο έχουν οι παραπάνω τεχνικές στη συμβουλευτική διαδικασία και εντοπίζουν τις δυσκολίες. Μαθαίνουν επίσης να αντανακλούν και να παραφράζουν αποτελεσματικά, καθώς λαμβάνουν ανατροφοδότηση από συναδέλφους τους συμβούλους.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (εργασία σε ζευγάρια)

Διάρκεια: 45 λεπτά

Εργαλεία που χρειάζονται: 4 δηλώσεις