Ενότητα 4: Ενεργός Ακρόαση

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός της ενότητας είναι να βελτιώσουν οι εκπαιδευόμενοι την ικανότητά τους να ακούν προσεκτικά τους άλλους. Από τη μία, στόχος είναι η αύξηση της προσοχής των εκπαιδευόμενων, πχ. της δεξιότητάς τους να κατευθύνουν την προσοχή τους στις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων και να παραμένουν συγκεντρωμένοι ακόμη κι αν βρίσκονται σε άσχημη διάθεση. Από την άλλη, το πρόγραμμα θα εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ακούνε και να εστιάζουν στους άλλους με έναν μην κριτικό τρόπο που επιτρέπει στους τελευταίους να εκφράζονται ανοιχτά.

Μαθησιακοί στόχοι

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμβούλους να βελτιώσουν τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή τους πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να:

  • Κατευθύνουν την προσοχή τους στις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις των πελατών τους και να αποκρίνονται σ’ αυτά με τον κατάλληλο τρόπο,
  • Διευκρινίσουν ότι έχουν καταλάβει σωστά τον πελάτη, αν αυτά που λέγονται δεν είναι ξεκάθαρα και να αντιδρούν σε μη λεκτικά σήματα
  • Επικεντρωθούν στον πελάτη χωρίς κριτικό τρόπο, επιτρέποντάς του να εκφραστεί ανοιχτά
  • Δείξουν στους πελάτες τους ότι είναι συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε εκείνους, έτσι ώστε οι πελάτες να αισθάνονται άνετα να μοιράζονται πληροφορίες.
  • Μάθουν να αποκωδικοποιούν τα μη λεκτικά σήματα και τη γλώσσα του σώματος του πελάτη όταν εκφράζεται, όπως τη στάση του σώματος, τον τόνο και την ταχύτητα της φωνής, τις χειρονομίες και τις εκφράσεις του προσώπου του.
  • Ανακεφαλαιώνουν τακτικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να ελέγχουν αν έχουν καταλάβει το άλλο άτομο.
  • Δείξουν ενδιαφέρον για το άλλο άτομο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να το ενθαρρύνουν να συνεχίσει να μιλάει διατηρώντας την οπτική επαφή.
  • Δώσουν χώρο στους άλλους και να χρησιμοποιούν τη σιωπή την κατάλληλη στιγμή.
  • Δείχνουν σεβασμό στους πελάτες.
  • Επικεντρώνονται σε αυτά που λέει ο ομιλητής.