Ενσυναίσθηση – Δραστηριότητα 5

Κατανοώ και μοιράζομαι τα συναισθήματα των άλλων

Τύπος δραστηριότητας: Μελέτη περίπτωσης

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιστατικών να εξασκήσουν την ενσυναίσθησή τους και να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των πελατών. Έχοντας στη διάθεσή τους διαφορετικά περιστατικά, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να βάλουν τον εαυτό τους στον ρόλο του συμβούλου που έχει να διαχειριστεί διαφορετικές περιπτώσεις και να σε κάθε μία από αυτές να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μεθόδους/ερωτήσεις για να επιδείξει ενσυναίσθηση απέναντι στον πελάτη.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα

Διάρκεια: 1 ώρα

Υλικά που χρειάζονται: σενάρια