Ενσυναίσθηση – Δραστηριότητα 4

Χαλάρωση σαρώνοντας το σώμα

Τύπος δραστηριότητας: Ευσυνειδητότητα

Μαθησιακοί στόχοι: TΟ στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δώσουμε προσοχή στις εσωτερικές μας εμπειρίες. Κι αυτό επειδή, σύμφωνα με τον Rogers (1982), το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε τους άλλους και να νοιαστούμε για αυτούς είναι να έχουμε επίγνωση των δικών μας εσωτερικών εμπειριών. Αυτό μπορεί να εξασκηθεί μέσα από την εφαρμογή μερικών ασκήσεων ενσυνειδητότητας. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στο να διαχειρίζονται την επίγνωση των εσωτερικών πνευματικών και σωματικών καταστάσεων στο παρόν και να συνδέονται με αυτές.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί είτε ατομικά, είτε σε ομάδα. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την εφαρμογή της τεχνικής της ευνσυνειδητότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν σε ομάδα για την εμπειρία τους.

Διάρκεια: 40 λεπτά

Υλικά που χρειάζονται: Χαλάρωση με σάρωση σώματος (αρχείο ήχου)