Ενσυναίσθηση – Δραστηριότητα 3

Παιχνίδι ρόλων στην ενσυναίσθηση

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση με το παιχνίδι ρόλων που θα βασίζεται στις εμπειρίες των συμμετεχόντων αποσκοπεί να βοηθήσει τους τελευταίους να αντιληφθούν από τη μία τη συναισθηματική κατάσταση του συνομιλητή τους και να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν με έναν ενσυναισθητικό τρόπο και από την άλλη να νιώσουν πώς είναι όταν γνωρίζουν ότι ο άλλος προσπαθεί ή όχι να μπει στα παπούτσια τους.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική εργασία (σε ζευγάρια)

Διάρκεια: 45 λεπτά

Υλικά που χρειάζονται: κανένα