Ενσυναίσθηση – Δραστηριότητα 1

Αναγνώριση τρόπου απόκρισης

(πηγή: Sherri Sorro- AVP/ The transformer – : http://thetransformer.us/08-3.pdf)

Τύπος δραστηριότητας: Γνωσιακή μέθοδος

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Αυτή η άσκηση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μάθουν διαφορετικούς τρόπους να αποκρίνονται σε ένα άτομο που χρειάζεται βοήθεια, και να κατανοήσουν γιατί η ενσυναίσθηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσουμε τους άλλους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, αλλά το μέρος του αναστοχασμού θα πρέπει να γίνει σε ομαδικό πλαίσιο. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κάνουν μόνοι τους την άσκηση ή σε ομάδες των δύο και μετά να συγκεντρωθούν όλοι σε μια ομάδα για να συζητήσουν για την εμπειρία τους.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Υλικά που χρειάζονται: “Η λίστα με τους τρόπους απόκρισης» & οι Διάλογοι