Ενσυναίσθηση – Δραστηριότητα 2

Παιχνίδι ρόλων σε πραγματικό σενάριο

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων – βιωματική

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση ρόλων που βασίζεται σε πραγματικό σενάριο στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες τεχνικές/ερωτήσεις για να δείξουν ενσυναίσθηση προς το άλλο άτομο. Το άτομο στο ρόλο του συμβούλου θα είναι σε θέση να κατανοήσει τα συναισθήματα του «πελάτη» και να του απαντήσει με ενσυναίσθηση, ενώ ο «πελάτης» θα νιώσει πώς είναι να μπαίνει ο άλλος στη θέση του ή το αντίθετο.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα

Διάρκεια: 45 λεπτά

Υλικά που χρειάζονται: Σενάριο