Toolkit

Introducere

Obiectivul activității IO3 din proiectul STRENGTH, finanțat de Erasmul+, este de a dezvolta un program care să vizeze formarea unei noi generații de profesioniștii creativi, inovativi și cu spirit întreprinzător în domeniul orientării carierei, capabili să dezvolte și să utilizeze competențe socio-emoționale pentru a face față provocărilor actuale și viitoare, convertind cunoștințe și idei într-un tip de servicii mai orientate către client, de care să poată beneficia diverse grupuri țintă și utilizatori ai serviciilor de orientare profesională.

Pentru a defini conținutul programului de formare, inițial, în cadrul parteneriatului au fost realizate o cercetare și o analiză a definiției și a factorilor inteligenței sociale și emoționale (ISE), o trecere în revistă a teoriilor folosite în prezent pentru a explica ISE și dimensiunile ei, precum și explorarea metodologiilor de formare existente, a uneltelor și instrumentelor relevante ce pot fi adaptate, ce vor permite elaborarea și dezvoltarea ulterioară de strategii și metode specifice de pregătire teoretică și practică pentru îmbunătățirea abilităților practicienilor din domeniul consilierii carierei (IO1). Mai mult, în cadrul IO2, a fost realizată o analiză de nevoi, privind nevoile de formare ale practicienilor din domeniul consilierii carierei, pentru a vedea cât de importante consideră ei competențele socio-emoționale, cum se raportează acestea la cerințele practicii zilnice, și de asemenea dacă există o lipsă sistematică a anumitor competențe socio-emoținale în rândul practicienilor, aspecte care vor sta la baza definirii modulelor de formare.

Rezultatele obținute în cadrul IO1 au identificat 13 competențe socio-emoționale care sunt importante pentru eficiența profesională a practicienilor din domeniul carierei. Din motive de strategie, cele 13 competențe socio-emoționale au fost combinate în 5 grupuri/ clustere, după cum urmează:

 1. Abilități de empatie: Empatie afectivă și înțelegerea perspectivei/ Empatie cognitivă
 2. Abilități de management emoțional: Înțelegerea emoțiilor, conștientizarea de sine emoțională și auto-control emoțional
 3. Abilități de management al diversității: Preocupare socială, toleranță, diversitate și competență interculturală
 4. Abilități de ascultare activă: Atenție & Ascultare Activă
 5. Abilități de cooperare: Colaborare, Rezolvarea conflictelor

Rezultatele obținute în cadrul cercetării din Io2, au arătat că toate clusterele au fost prioritizate destul de frecvent în ceea ce privește nevoile de formare, indicând faptul că practienii din domeniul carierei valorizează toate cele cinci domenii ale competenței socio-emoționale. Prin urmare, proiectul STRENGTh va dezvolta și disemina module de training inovative pentru toate cele cinci clustere/ grupuri de competențe socio-emoționale.

Astfel, programul constă din 5 module/ secțiuni de formare, după cum este menționat mai sus.
Fiecare secțiune are patru părți: una teoretică ce este acoperită de trecerea în revistă a literaturii de specialitate relevante, una practică-experiențială care este implementată prin studii de caz inspirate din practica de consiliere și exerciții experiențiale, o parte de evaluare și o parte de studiu aprofundat/ suplimentar. Mai precis, structura include următoarele părți:

A. Contextul teoretic, în care sunt prezentate definiții importante, principii și informații utile despre metodele de îmbunătățire

B. Activități de îmbunătățire a abilităților socio-emoționale: Ținând cont de faptul că inteligența socio-emoțională este învățată cel mai bine prin angajarea efectivă în activități de tip “învățare prin practică” (Cockburn-Wootten & Cockburn, 2011 ) și prin repetare, activități de tip shaddowing și modele de rol, activitățile programului se centrează în principal pe utilizarea activităților și a exercițiilor participative. În plus, activitățile programului se bazează pe metode care s-au dovedit eficiente pentru îmbunătățirea competențelor socio-emoționale, așa cum au reieșit din IO1. Mai exact spus, din analiza metodelor existente, activitățile de formare vor avea la bază următoarele principii și concepte de învățare:

 • Antrenament cognitiv
 • Antrenament cognitiv și comportamental
 • Joc de rol, experimentare
 • Conștientizare/ Mindfulness
 • Feedback și supervizare/ Reflecție
 • Incidente critice

C. Întrebări de auto-evaluare, inclusiv 5 întrebări pentru a verifica dacă cursanții au învățat/asimilat conceptele de bază ale unității de formare și

D. Resurse pentru studiu suplimentar și referințe.

Programul se adresează:
Practicienilor specializați în orientarea carierei
Practicienilor cu expriență de peste 3 ani în orientarea carierei
Absolvenților și studenților de la departamentele de consiliere a carierei

Implementarea programului

Programul de formare STRENGTh se va desfășura sub forma unui webinar sincron și asincron, dar ar putea fi realizat și în sala de clasă în timp real.

În învățământul de la distanță, activitatea de formare este dirijată prin internet, oferind cursantului, “autonomie”, adică posibilitatea de a studia independent de factorii limitatori, ca de exemplu obligația de a fi prezent fizic într-un anumit loc. Materialul educațional al programului va fi disponibil pentru fiecare unitate de învățare pe platforma electronică STRENGTh.

Un expert în consilierea carierei, care va fi formator, va fi responsabil de predarea conținutului modulelor. El/ea va îndruma cursanții în parcurgerea diferitelor părți ale modulelor.

Cursanții studiază partea teoretică a fiecărui modul asincron, prin intermediul unor ppt-uri, note sau videoclipuri, înainte de a începe partea practică a cursului.

Pentru partea practică a instruirii, cursanții vor fi îndrumați de către formator pentru a implementa exercițiile experiențiale și a discuta despre experiența trăită. Activitățile se vor implementa sub supravegherea unui formator, în grup sau individual. Formatorul va explica scopul și instrucțiunile dinaintea fiecărei activități și va facilita procesul de reflecție.

Formatorul și cursanții se vor întâlni pe platforma de training pentru a parcurge activitățile de formare.

Majoritatea activităților vor fi interactive și în formate diverse, ca de exemplu drag and drop, joc de potrivire, completarea online a formularului, sala de întâlnire pentru activități de grup, răspunsuri cu variante de alegere multiplă, “post-it”, etc, pentru a face ca activitățile de formare să fie mai interesante. Materialul va fi disponibil și în format descărcabil (ce poate fi utilizat dacă activitatea de formare este implementată în sala de clasă reală).

La finalul fiecărui modul de formare, cursantului i se cere să completeze electronic testul de evaluare corespunzător, care poate să includă întrebări cu variante multiple de răspuns, afimații adevărate/false.

În plus, înainte și după program, participanții vor completa un formular de evaluare pentru a demonstra impactul și eficiența programului asupra dezvoltării abilităților socio-emoționale ale practicienilor din domeniul carierei.

Durata programului este: 33.5 hours (Partea teoretică: 5.5 ore, Exerciții: 25.5 ore, Evaluare: 2.5 ore)

Unitatea 1. Abilități de empatie: 6 ore (Partea teoretică: 1 oră, Exerciții: 4.5 ore, Evaluare: 0.5 ore)

Unitatea 2. Abilități de management emoțional: 6 ore (Partea teoretică: 1 oră, Exerciții: 5 ore, Evaluare: 0.5 ore)

Unitatea 3. Abilități de management al diversității: 6.5 ore (Partea teoretică: 1 oră, Exerciții: 4.5 ore, Evaluare: 0.5 ore)

Abilități de ascultare activă: 8.5 ore (Partea teoretică: 1.5 ore, Exerciții: 6.5 ore, Evaluare: 0.5 ore)

Abilități de cooperare: 6.5 ore (Partea teoretică: 1 oră, Exerciții: 5 ore, Evaluare: 0.5 ore)