Secțiunea 3: Diversitate

Scurtă descriere

Obiectivul este de a crește preocuparea participanților pentru toate tipurile de oameni, deschiderea către diferite valori, și capacitatea de a coopera cu oameni diverși. Unul dintre obiective va fi creșterea toleranței participanților, adică capacitatea lor de a înțelege și accepta diverse perspective, valori și stiluri de viață ale altora. Un alt obiectiv va fi de a crește diversitatea și competența interculturală astfel încât aceștia să poată să înțeleagă influența culturii, vârstei, genului, religiei și clasei sociale asupra identității, nevoilor și emoțiilor, și să colaboreze mai bine cu diverși oameni. În ansamblu, cursul va permite profesioniștilor să simtă angajament și preocupare față de toate tipurile de cetățeni.

Obiectivele de învățare

Programul de formare își propune să ajute practicienii pentru a fi capabili să:

  • înțeleagă modul în care oamenii pot să difere prin modul lor de a gândi, de a acționa, sau prin credințe, emoții și valori;
  • demonstreze deschidere către noi perspective și diversitatea clienților lor;
  • interacționeze în manieră respectuoasă și adecvată cu clienți din medii diverse;
  • recunoască și să reflecteze în mod critic asupra propriilor atitudini părtinitoare (conștiente și inconștiente) față de vârstă, sex, dizabilități, mediu cultural etc.;
  • reflecteze și să înțeleagă influența diversității în mediul lor personal și profesional;
  • accepte asemănările și deosebirile dintre indivizi;
    să fie informați cu privire la diversitate, și toleranți în practica zilnică de consiliere, pentru a-și susține beneficiarii.