STRENGTh

Proiectul STRENGTh are ca scop sprijinirea practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei să dobândească abilități transversale socio-emoționale care să contribuie atât la creșterea eficienței serviciilor oferite, cât și la îmbunătățirea angajabilității personale sau a clienților.

Proiectul STRENGTh se focalizează pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale consilierilor carierei.

Proiectul își propune să dezvolte un program inovativ de formare, bazat pe cercetare riguroasă, pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale consilierilor carierei și consilierilor școlari.

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a propune soluții specifice de formare a unei noi generații de practicieni în domeniul consilierii și orientării carierei, profesioniști conștienți de importanța competențelor socio-emoționale, capabili să le dezvolte și să le utilizeze pentru a construi relații profesionale și a interacționa cu succes cu beneficiari din diferite medii sociale.

Proiectul STRENGTH se va focaliza pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale consilierilor carierei. Proiectul va sprijini astfel incluziunea socială, va oferi oportunități de formare continuă pentru practicienii din domeniul consilierii și orientării carierei și va implementa practici digitale inovative și deschise.


Context

Din cauza crizei economice și a creșterii șomajului, piața muncii din țările europene se va modifica radical. Astfel, consilierea și orientarea carierei va deveni indispensabilă pe parcursul vieții unei persoane. De aceea, formarea eficientă a practicienilor este foarte important pentru asigurarea calității și eficienței serviciilor de consiliere și orientare a carierei.

Interacțiunile dintre consilieri și beneficiari sunt elemente centrale ale procesului de consiliere și orientare a carierei și sunt bazate, în principal, pe înțelegerea clienților, a stărilor emoționale și a modului lor de a gânduri, ceea ce necesită bune abilități de comunicare, manifestarea empatiei față de emoțiile, sentimentele și motivațiile altora, înțelegerea și managementul relațiilor, dezvoltarea unor relații sănătoase. De aceea, este absolut necesar ca practicienii să dețină competențe socio-emoționale.

Proiectul va dezvolta metode și instrumente inovative care vor permite consilierilor carierei să își dezvolte aceste competențe și să devină mai eficienți.


Erasmus Plus

Erasmus+ este programul Uniunii Europene care sprijină educația, formarea, tinerii și sportul în Europa. Cu un buget de 14.7 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, programul oferă oportunități pentru peste 4 milioane de europeni de a studia, a se forma și de a dobândi experiență în străinătate. Scopul programului Erasmus+ este de a contribui la strategia Europa 2020 – Strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, precum și la ET 2020 – Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Erasmus+ își propune, de asemenea, să susțină dezvoltarea sustenabilă a partenerilor săi din învățământul superior și să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei europene pentru tineret.

Rezultatele programului Erasmus+ sunt disponibile în rapoarte și compendia statistice, precum și pe Platforma Europeană a Proiectelor Erasmus+ care include inițiative finanțate prin acest program, precum și o selecție de bune practici și povești de succes.

Find out more on Erasmus+