Despre proiect

Produse intelectuale

Proiectul STRENGTH își propune dezvoltarea a 5 produse intelectuale:

IO1. Toolkit de metode pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei. Primul produs intelectual este un raport cu privire la metodele existente pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale.
IO1 Report (pdf) >>>

IO2. Ghidul nevoilor de formare pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei. Acest al doilea produs intelectual este un raport cu privire la nevoile de formare ale practicienilor pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale.
IO2 Handbook summary (română) [pdf] >>>

IO3. Program de formare pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei. Parteneriatul proiectului va elabora un program de formare care va include strategii de învățare, resurse și exerciții pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale (cel puțin 4), așa cum vor reieși acestea în urma analizei de nevoi realizată prin IO2.
IO3 Dezvoltarea competențelor socio-emoționale. Program de formare [pdf]

IO4. Platforma online și kitul cu instrumente de lucru pentru practicienii din domeniul consilierii și orientării carierei. Va fi dezvoltată o platformă specializată care va putea fi accesată de pe diferite echipamente (laptop, PC, tabletă). Platforma va fi disponibilă în toate limbile proiectului, inclusive în limba engleză.

IO5. Ghidul de auto-evaluare a competențelor socio-emoționale. Acest produs va fi un ghid metodologic care va facilita autoevaluarea și va sprijini dezvoltarea personală și profesională a practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei. Va avea o pregnantă componentă practică și îi va sprijini pe consilieri pentru a-și autoevalua competențele socio-emoționale și alte abilități necesare pentru a fi eficienți în serviciile pe care le oferă în practica zilnică.
IO5 STRENGTh Ghid de autoevaluare și perfecționare [pdf]

Grupul țintă

Principalul grup țintă al proiectului este format din consilieri ai carierei și practicieni în domeniul consilierii și orientării care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării sau cel al sprijinului pentru găsirea unui loc de muncă, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Acești profesioniști sunt grupul țintă principal al proiectului, fiind sprijiniți în dezvoltarea competențelor socio-emoționale pentru a putea oferi servicii eficiente și de calitate clienților.

Proiectul prevede implicarea a 700 de consilieri și supervizori și a 200 de experți și stakeholderi în domeniul consilierii și orientării carierei.

Astfel, în activitățile proiectului STRENGTh vor fi implicate aproximativ 900 de persoane în mod direct și 4000 în mod indirect.


Concepte de bază

Clarificarea termenilor în Compendiumul de metode pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale (coordonat de către Petre Weber și Rebeca Garcia, HdBA), utilizați în activitățile proiectului.