Partenerii proiectului

Coordonator

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educatională (CMBRAE/ România)

CMBRAE este o instituție publică de educație, în rețeaua Ministerului Educației și Cercetării care oferă servicii de consiliere școlară în București, capitala României.

CMBRAE are peste 200 de angajați consilieri școlari și are ca beneficiari elevi, profesori, părinți. Activitățile CMBRAE sunt focalizate pe: prevenirea absenteismului și a abandonului școlar, a devianței juvenile, promovarea unui stil de viață sănătos și a stării de bine, dezvoltarea intereselor, atitudinilor, calităților personale, abordări interculturale, dezvoltare personală pentru elevi, părinți, profesori, dezvoltarea parteneriatelor școală-familie-comunitate, implicarea în proiecte și programe educaționale, sprijinirea profesorilor pentru derularea activității educaționale.

Parteneri

ISON Psychometrica (Grecia)

ISON Psychometrica a fost fondată în 1991 ca o dezvoltare a primei companii care oferea servicii de psihologie aplicată în Grecia. Este specializată în: construirea, validarea, standardizarea, digitalizarea, publicarea și utilizarea instrumentelor de măsurare a performanțelor individuale și de grup, cu focalizare pe teste psihometrice, consilierea carierei pentru adolescenți, elevi, NEETs, adulți șomeri. ISON realizează formări conform expertizei pe care o deține (inclusiv în domeniul dezvoltării abilităților soft) și participă la proiecte finanțate din fonduri europene care vizează creșterea angajabilității și a incluziunii sociale.


Hochschule der Bunderagentur für Arbeit (Germania)

The University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency (HdBA) este o Universitate de științe aplicate de stat. A fost fondată în 2006 de către Agenția Federală de Șomaj, fiind cel mai mare ofertant de servicii pentru piața muncii din Germania. Pe lângă oferirea de cursuri de licență, HdBA se focalizează pe cercetări la nivel național și internațional, precum și pe formarea continuă a angajaților Agenției Federale de Șomaj și ai altor stakeholderi din domeniul pieței muncii, educației și formării profesionale, consilierii carierei.


HAMK University of Applied Sciences, HAMK Edu Research Unit (Finlanda)

HAMK este o instituție de învățământ superior multidisciplinară, orientată spre piața muncii. Oferă 27 de programe de licență, 10 mastere și programe de educație profesională pentru profesori. HAMK oferă programele de licență în bioeconomie, stare de bine (wellbeing), tehnologie, antreprenoriat și afaceri, educație profesională pentru profesori. Unitatea de cercetare în educație a HAMK este orientată spre client prin proiectele pe care le oferă în domeniile: cercetare dezvoltare, evaluare și prognoză. Promovează dezvoltarea și managementul abilităților de cercetare la nivel individual, de grup sau de comunitate, viziunea fiind aceea că fiecare individ și comunitate au oportunitatea de a-și dezvolta cel mai bine potențialul prin explorarea punctelor tari personale. Principalele domenii de focalizare ale Unității de cercetare în educație a HAMK sunt competențele viitorului, consilierea carierei și învățarea permanentă, excelența, formarea profesorilor, competențe de management și lidership, noi soluții de învățare și competențe digitale.


Studio risorse S.r.l. (Italia)

Studio risorse a fost înființată în 1998 și operează în domeniul formării profesionale, consultanței organizaționale și de afaceri, urmând logica îmbunătățirii continue și a orientării spre client. Compania își propune să vină în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri, tinerilor care doresc să intre pe piața muncii sau care sunt șomeri, femeilor și ale altor grupuri în risc de excluziune de pe piața muncii. Personalul are expertiză de mai mulți ani în domeniul managementului Fondului Social European și are, de asemenea, experiență bogată în domeniul formării profesionale și al consultanței organizaționale și de afaceri. Studio risorse consideră dezvoltarea prin proiecte în mod integrat și bine echilibrat ca un instrument esențial pentru asigurarea creșterii și dezvoltării unei comunități. De aceea, promovează parteneriatul public-privat (PPPs) ca un instrument ce poate sprijini implementarea proiectelor bazate pe cooperare interregională sau transnațională, participând în rețele regionale, naționale și europene cu obiectivul de a compara, îmbunătăți și experimenta noi modele metodologice, organizaționale, de formare, educaționale sau de internaționalizare


Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE/România)

CNPEE este o structură specială a administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, cu responsabilități în domeniul politicilor educaționale și cercetării științifice. Centrul a fost recent înființat (2020) prin preluarea responsabilităților și personalului fostului Institut de Științe ale Educației (ISE) și ale fostului Centru Național de Evaluare în Educație (CNEE). CNPEE găzduiește Euroguidance România și eTwinning România, iar personalul său a fost implicat în numeroase proiecte Erasmus+, inclusiv în domeniul consilierii și orientării carierei. Misiunea sa este de a promova inovația în educație prin oferirea sprijinului metodologic școlilor, profesorilor, părinților și a decidenților.


Uniao das Freguesias de Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim (Portugal)
The União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme)

Valbom E Jovim este unul dintre cele 6 districte ale municipalității Gondomar, având o populație totală de 50.000 de locuitori. Municipalitatea Gondomar este una din cele 16 municipalități ale marii arii metropolitane Porto, în nordul Portugaliei. Ca entitate publică, instituția are multe competențe stabilite de stat și a dezvoltat multe proiecte în domenii precum antreprenoriat, angajare, formare, educație non-formală pentru toți cetățenii (copii, adulți și persoane în vârstă), incluziune socială, îmbătrânire activă, persoane dezavantajate, precum și câteva proiecte care vizau, printre altele: voluntariat la nivel local sau național, cultură, sport, mediu și economie circulară.


Foundation of the Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE Foundation) (Olanda)

NICE este o rețea deschisă europeană pentru formarea academică a practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei, fondată în 2009. Toți furnizorii de formare academică din Europa sau din țările învecinate sunt invitate să adere la comunitatea NICE. Rețeaua deschisă și informală a NICE cuprinde, în acest moment, mai mult de 50 reprezentanți ai unor instituții de învățământ superior din mai mult de 30 de state care oferă cursuri în domeniul consilierii și orientării carierei. Din 2017, NICE este organizată prin Fundația NICE. Din 2018 fundația organizează anual Academia NICE ca o ofertă de formare și de lucru în rețea pentru practicienii din domeniul consilierii și orientării carierei.