Cooperarea – Exerciții de auto-evaluare

Exerciții de auto-evaluare

Următoarele întrebări cu răspunsuri multiple vă vor ajuta să reflectați asupra materialului educațional al secțiunii și să vă evaluați înțelegerea conceptelor de bază relevante și a fundamentelor teoretice. (5 întrebări pentru fiecare secțiune)