Ascultarea activă – Activitatea 6

Activitatea 6 – Reformularea dilemei

Tipul de activitate: Joc de rol

Obiective de învățare: Acest exercițiu își propune să echipeze practicianul cu abilitatea de a reflecta eficient dilema clientului său, și cât mai clar și deschis cu putință. Această tehnică permite clientului să cântărească argumentele pro și contra ale fiecărei opțiuni înainte de a lua decizia, gândindu-se la rezultatele posibile, într-o manieră logică și informată. În acest mod clientul se simte mult mai stăpân pe situație.

Aspecte specifice: Activitate de grup (2 persoane– lucru în perechi)

Durata: 30 minute

Material necesar: 6 afirmații (disponibile pe platformă) (link și pdf de printat)