Diversitate – Exerciții de auto-evaluare

Exerciții de auto-evaluare

Următoarele întrebări cu răspunsuri multiple vă vor ajuta să reflectați asupra materialului educațional al secțiunii și să vă evaluați înțelegerea conceptelor relevante de bază și a fundamentelor teoretice. (5 întrebări pentru fiecare secțiune)