Diversitate – Activitatea 6

Activitatea 6 – În pantofii lor…

Tipul/metoda de activitate: Metoda Experiențial – Cognitivă (preluarea perspectivei)

Obiectivul de învățare: Prin această activitate cursanții vor învăța să vadă situațiile din alte perspective, pentru a înțelege modul în care se pot simți diverși oameni, să arate preocupare pentru necazurile lor, să se identifice cu experiențele lor și în consecință să-și crească abilitatea de abordare a diversității.

Aspecte specifice: Activitatea se poate face individual, dar funcționează mai bine în grupuri. Cursanții notează provocările cu care se confruntă acele grupuri, individual sau în grupuri mici, apoi revin într-un grup pentru a reflecta asupra experienței lor din cadrul activității.

Durata: 1 oră

Material necesar: “Lista cu grupurile țintă”