Diversitate – Activitatea 5

Activitatea 5 – O singură poveste

Tipul de activitate: Experiențială – conștientizare de sine

Obiective de învățare: participanții își vor da seama de modul în care ne formăm percepțiile și cum aceste percepții conduc la stereotipuri. Li se va arăta care poate fi impactul faptului de a avea povești unice despre oameni, și modul în care aceste povești pot să deformeze adevărul.

Aspecte specifice: Activitate de grup

Durata: 30 minute

Material necesar: videoclip YouTube (video disponibil doar în limba engleză) + Instrucțiuni de activarea a subtitrărilor în limba maternă pentru materialele video pe YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg