Înțelegerea privilegiilor B


Instrucțiuni:

Vi se va prezenta din nou lista cu declarațiile/afirmațiile de privilegii (același pdf ca și la activitatea 2). De data aceasta, va trebui să le clasificați pe baza următoarelor categorii:

Rasă/Etnie, Aspect, Clasă, Abilitate, Religie, Sex, Cultură, Sexualitate, Limbă, Mărime, Vârstă