Diversitate – Activitatea 3

Activitatea 3 – Înțelegerea privilegiilor B

Tipul/metoda de activitate: Metoda cognitivă – conștientizare

Obiectivul de învățare: Participantul va fi capabil să identifice și să înțeleagă influența culturii, vârstei, sexului, religiei și clasei sociale asupra identității, nevoilor și emoțiilor din viața cuiva și modul în care aceste pot fi avantajoase sau neavantajoase într-un anumit moment sau loc.

Privilegiul este un element cheie în perpetuarea sistemelor opresive; “un drept, o favoare sau imunitate, acordată unui individ sau grup și neacordată altuia.”

Aspecte specifice: Activitate Individuală sau de grup, dar va fi implementată în grupuri pentru partea de reflecție. Cursanții pot parcurge lista de privilegii și să le adauge în categoriile date singuri sau în grupuri de două persoane, iar apoi revin într-un grup pentru a reflecta asupra experienței lor din cadrul activității.

Durata: 30 minute

Material necesar: “Lista de privilegii” & Categorii