Diversitate – Activitatea 2

Activitatea 2 – Înțelegerea privilegiului A

Tipul/metoda de activitate: Metoda cognitivă-Conștientizarea (de sine)

Obiectivul de învățare: Participantul va fi capabil să identifice și să înțeleagă influența culturii, vârstei, sexului, religiei și clasei sociale asupra identității, nevoilor și emoțiilor din viața unei persoane și modul în care acestea pot fi avantajoase sau dezavantajoase într-un anumit moment sau loc.
Privilegiul este un element cheie în perpetuarea sistemelor opresive; “un drept, o favoare, sau imunitate, acordate unui individ sau grup și neacordat altuia.”

Aspecte specifice: Activitate individuală, dar poate fi implementată și în grupuri pentru partea de reflecție. Cursanții pot să parcurgă singuri lista de privilegii iar apoi să revină într-un grup pentru a reflecta asupra experienței lor din cadrul activității.

Durata: 1 oră

Material necesar: “Lista de privilegii” (chestionar și pdf de printat)