Diversitate – Activitatea 1

Activitatea 1 – Identificarea toleranței/ Cât de confortabil mă simt?

Tipul/metoda de activitate: Conștientizarea de sine

Obiectivul de învățare: După cum se știe auto-explorarea și conștientizarea de sine sunt primii pași în dezvoltarea și obținerea sensibilității culturale și a sensibilității la diversitate. Prin această activitate, participantul va fi capabil să-și recunoască propria mentalitate și structurile profunde față de diverse persoane, perspective și stiluri de viață, ca punct de plecare pentru îmbunătățirea abilităților legate de diversitate. Prin recunoașterea propriilor prejudecăți, consilierul poate lucra cu sine pentru a deveni mai sensibil și mai deschis față de diverse persoane.

Aspecte specifice: Activitate individuală, dar poate fi implementată și în grup pentru partea de reflecție. Toți cursanții pot completa chestionarul singuri apoi să revină într-un grup și să reflecteze aupra experienței lor din cadrul activității.

Durata: 1 oră

Material necesar: Chestionarul “Cât de confortabil că simt”