Συνεργασία – Δραστηριότητα 5

Παιχνίδι ρόλων σε πραγματικά περιστατικά

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων

Εκπαιδευτικός στόχος: Η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να μπουν στη θέση κάποιου που διαφωνεί μαζί τους και να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις οδηγίες επίλυσης συγκρούσεων στην πραγματική ζωή, μέσα από επαρκή πρακτική σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα

Διάρκεια: 1-1,5 ώρα

Εργαλεία που χρειάζονται: 2 σενάρια