Συνεργασία – Δραστηριότητα 4

Στα παπούτσια των άλλων

Τύπος δραστηριότητας: Γνωστική μέθοδος – αντίληψη της οπτικής των άλλων

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους συμβούλους να μάθουν πώς να εξετάζουν μια άλλη οπτική γωνία και να κατανοούν και να δείχνουν ενσυναίσθηση σε κάποιον που διαφωνεί μαζί τους

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα

Διάρκεια: 45 λεπτά

Χρήσιμα υλικά: Το φύλλο εργασίας «Στα παπούτσια των άλλων»